Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнг сайжруулж, холбогдох мэдээллийг ...

Подробнее

Усны экосистем хамгаалал Site of the planned Durgon hydropower plant dam on Chono-Kharaikh River, connecting Lake Har (or Khar) and Lake Har (or Khar) Us.

Подробнее

Дээрхээс байгаль орчны хамгаалал, уурхайн хаалтын асуудлыг илүү сайн зохицуулах шаардлагатай гэсэн гаргалгаа тод харагдаж байна. Тайлангийн бүрэн эхийг энд дарж үзнэ үү.

Подробнее

igf: Монголын уул уурхайд байгаль орчны менежмент сул байна . ... зарцуулагддаг нь ил тод, нээлттэй бус байгааг үнэлгээний багийнхан тогтоожээ. ... менежментийн систем…

Подробнее

igf: Монголын уул уурхайд байгаль орчны менежмент сул байна . ... зарцуулагддаг нь ил тод, нээлттэй бус байгааг үнэлгээний багийнхан тогтоожээ. ... менежментийн систем. 2020 …

Подробнее

Байгаль орчин ... Энэ сарын 14-нд Ил уурхайн техникийн шинэчлэлийн хүрээнд Өрөмдлөг, тэсэл-гээний хэсэгт СБШ-250 МНА-32 маркийн шинэ өрмийн машин угсарч ажилд гаргалаа. ... Энэ нь Ил уурхайд ...

Подробнее

Байгаль орчны аудит. Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлд заасны дагуу байгалийн нөөц, баялгийг ашиглан үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 2 жил тутам байгаль ...

Подробнее

Тухайлбал, 2012 онд Недерландын Хөгжлийн Банк (fmo)-тай хамтран "Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын эрсдэлийн менежментийн систем" (БОНХМС) …

Подробнее

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал эсвэл байгаль орчинд нүүрлэх аюул эрсдлийг илрүүлж, гэмтэл болон гарз хохиролоос урьдчилан сэргийлэх хяналтын системийг ашиглан эрүүл, …

Подробнее

дундаа БГК-д хэрэгжүүлдэг Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны менежментийн систем (ЭМААБОМС)-д үндэслэсэн бөгөөд Гацууртын төслийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй,

Подробнее

Ил тод байдал ... Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын газрын дарга ... давтан сургах, ажлын арга барил эзэмшүүлэх, улсын байцаагчийн ёс …

Подробнее

мэнд, Байгаль орчны менежментийн ерөнхий системийг Гацуурт төсөл дээр хэрэгжүүлэх бөгөөд ингэхдээ нийгмийн асуудлууд, амлалтууд болон орон нутагтай харилцах чиг үүргүүдийг энд мөн адил

Подробнее

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМ "МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТОГТОЛЦООГ БЭХЖҮҮЛЭХ" ТӨСӨЛ. ЯДУУРАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ДОРОЙТЛЫГ БУУРУУЛАХ САНААЧЛАГА" ХӨТӨЛБӨР. УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ...

Подробнее

10. Тухайн жилийн батлагдсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 11. Нутгийн захиргааны байгууллагатай байгуулсан гэрээ 12. Газар, ус ашиглах гэрээ болон төлбөр төлсөн тухай баримт 13.

Подробнее

Эрхэм зорилго Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны эрхэм зорилго нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг экосистемийн даацад тохируулан байгаль орчны тэнцлийг хангах, байгалийн баялгийг тогтвортой ...

Подробнее

төслийн ангилал, нөлөөллийн үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, олон нийттэй зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг, мэдээллийн ил тод байдал, тайлагнал, институцийн

Подробнее

Байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн менежментийн систем. эхлүүлж, 2012 онд олборлолтоо дуусгасан Бороо гоулд алтны уурхайгаас 35 км-ийн зайд оршдог.

Подробнее

Банкны Нийгэм, байгаль орчны удирдлагын систем анх 2002 онд батлагдаж, 2008, 2011, 2014 онуудад шинэлэгдэж, ХасБанкны ТУЗ-ын гишүүдээр батлагдсан юм.

Подробнее

баримтлах БГК-ийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн систем (ЭМААБОМС)-д үндэслэгдсэн болно. БГК-ийн Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн системийн

Подробнее

Байгаль орчны менежментийн талаарх БГК-ийн шаардлагуудыг биелүүлэх. Байгаль орчинд бодитоор учирсан болон учирч болзошгүй бүхий л нөлөөллийн талаар холбогдох ахлах ажилтан эсвэл удирдах

Подробнее